Khoa Tài chính – Kế toán rất hoan nghênh các khoảng đóng góp, tài trợ nhằm mục tiêu hỗ trợ cho sinh viên có điều kiện học tập, theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ, giúp đỡ những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn.

 1. Thông tin tài khoản ngân hàng:
  – Số tài khoản:

– Ngân hàng:

 • Cách thức tài trợ:
  – Đơn vị tài trợ và khoa Tài chính – Kế toán trao đổi thông tin về việc tài trợ
  – Sau khi thống nhất các nội dung, đơn vị tài trợ chuyển khoản theo thông tin tài khoản được cung cấp như trên.
  – Nội dung chuyển khoản: Tài trợ cho khoa Tài chính – Kế toán, …..
  – Khoa Tài chính – Kế toán sẽ liên hệ Phòng KHTC để xác nhận việc chuyển khoản và liên hệ cung cấp giấy xác nhận nội dung và thông tin tài trợ theo yêu cầu của đơn vị tài trợ.
 • Triển khai tài trợ:
  – Khoa Tài chính – Kế toán sẽ liên hệ Phòng KHTC để làm các thủ tục tài chính liên quan đến việc sử dụng tiền tài trợ
  – Các chứng từ sẽ được cung cấp cho phòng Phòng KHTC, bảng kê báo cáo sẽ được gửi cho đơn vị tài trợ khi có yêu cầu.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Tài chính – Kế toán

Điện thoại: 02703.503.523

Email: khoatckt@mku.edu.vn

Địa chỉ: 3.02 Khu hành chính trường Đại học Cửu Long (Quốc lộ 1A huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long).