Giới thiệu

      Ngành Kế toán sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp chuyên môn kế toán. Trên cơ sở nắm vững các chế độ tài chính – kế toán do Bộ Tài chính và Nhà nước ban hành, sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu qui trình kế toán. Đặc biệt sinh viên học tập theo mô hình kết hợp đào tạo giữa lý thuyết và thực hành, được sử dụng những phương tiện về cơ sở vật chất tốt để thực hành và được cập nhật kiến thức mới, theo sát chế độ kế toán hiện hành của VN và kế toán quốc tế. Sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán doanh nghiệp nên khi ra trường sẽ rất tự tin với công việc đảm nhiệm.

Cấu trúc chương trình học

Năm 1Năm 2Năm 3Năm 4
Học kỳ 1: Triết học Mác -Lênin Pháp luật đại cương Tin học ứng dụng Kinh tế vi mô Quản trị học Soạn thảo văn bảnHọc kỳ 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh Lý thuyết tài chính – tiền tệ Kinh tế lượng ứng dụng Thuế Kế toán tài chính Tài chính doanh nghiệp Marketing căn bảnHọc kỳ 5: Kế toán quốc tế Hệ thống thông tin kế toán Kế toán chi phí Kiểm toán Kế toán quản trị Luật và chuẩn mực kế toánHọc kỳ 7: Thực tập tốt nghiệp Phương án 1: Khóa luận tốt nghiệp Phương án 2: học môn thay thế
Học kỳ 2: Kinh tế chính trị Mác -Lênin Chủ nghĩa xã hội khoa học Luật kinh tế Thống kê ứng dụng Toán kinh tế Kinh tế vĩ mô Nguyên lý kế toánHọc kỳ 4: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phương pháp nghiên cứu khoa học Kế toán tài chính Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Kế toán tài chính Anh văn chuyên ngành Thực hành nghề nghiệp Thị trường chứng khoánHọc kỳ 6: Hệ thống thông tin kế toán Phân tích báo cáo tài chính Kế toán tài chính Kế toán ngân hàng thương mại Hệ thống thông tin kế toán Kế toán hành chính sự nghiệp 

      Cơ hội nghề nghiệp:

     – Có thể làm việc ở các vị trí như kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế, chủ yếu là trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng nhỏ và vừa trên toàn quốc, chuyên viên phân tích và tư vấn, trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập.

     – Có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc: tham gia nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán; trợ lý giảng dạy, giảng viên giảng dạy các học phần có liên quan đến kế toán, kiểm toán.

      – Hiện nay, chuyên ngành Kế toán cũng đang có nhu cầu rất cao tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Theo số liệu thống kê của Khoa, trên 95% sinh viên thuộc chuyên ngành Kế toán các khóa trước ra trường đã có việc làm với thu nhập khá cao.