GIỚI THIỆU

     Ngành Kế toán sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp chuyên môn kế toán. Trên cơ sở nắm vững các chế độ tài chính – kế toán do Bộ Tài chính và Nhà nước ban hành, sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu qui trình kế toán. Đặc biệt sinh viên học tập theo mô hình kết hợp đào tạo giữa lý thuyết và thực hành, được sử dụng những phương tiện về cơ sở vật chất tốt để thực hành và được cập nhật kiến thức mới, theo sát chế độ kế toán hiện hành của VN và kế toán quốc tế. Sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán doanh nghiệp nên khi ra trường sẽ rất tự tin với công việc đảm nhiệm.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở và chuyên sâu về chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, cũng như những kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo và được công nhận bởi xã hội để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động trong khu vực.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3,5 năm (7 học kỳ)

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Tài chính – Ngân hàng đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:


CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Tầm nhìn – Sứ mạng – Giá trị cốt lõi
Triết lý giáo dục: Toàn diện – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển
Giá trị cốt lõi: Đào tạo – Tri thức – Dân tộc