Cộng đồng Khoa Tài chính – Kế toán là nơi quy tụ những người yêu thích và có mong muốn hỗ trợ các hoạt động của Khoa Tài chính – Kế toán. Đoàn – Hội Khoa Tài chính – Kế toán là một kênh nhằm nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của sinh viên và qua đó chúng tôi sẽ có những hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho sinh viên khoa. Không ngoài mục đích đó, Cộng đồng khoa Tài chính – Kế toán có những hoạt động hướng đến là:

  • Sự chia sẻ với những vùng miền còn khó khăn thông qua các hoạt động tình nguyện của Đoàn – Hội khoa, đó cũng chính là tấm lòng hướng đến cộng đồng của sinh viên.
  • Nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức, đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên rất lớn. Bằng những cuộc thi học thuật, các buổi hội thảo chuyên đề, những nguồn tư liệu, giáo viên, anh chị cựu sinh viên luôn sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn các bạn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.
  • Vẫn còn rất nhiều bạn sinh viên luôn cố gắng phấn đấu đạt những phần học bổng để trang trải một phần cho việc học của mình, vẫn còn rất nhiều các bạn sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm chỗ thực tập hay việc làm. Chúng tôi có thể hỗ trợ những phần học bổng, cơ hội việc làm để cùng chia sẻ những trăn trở đó.
  • Các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần của sinh viên như các giải thể thao, văn nghệ, giao lưu v. v.

Hân hoan chào đón các bạn cùng gia nhập đại gia đình Cộng đồng Khoa Tài chính – Kế toán!

Liên hệ:

Email: khoatckt@gmail.com

Facebook: