CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỌC

Dành cho HS tốt nghiệp 12

SAU ĐẠI HỌC

Dành cho SV đã tốt nghệp

NGHIÊN CỨU

Các công trình nghiên cứu

THÔNG TIN

Liên hệ Khoa Tài chính - Kế toán

TIN MỚI

Chơi Video

VỀ KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Khoa Tài chính – Kế toán tiền thân là Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 423/2008/QĐ-DCL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long. Đến ngày 12 tháng 5 năm 2021 Khoa chính thức được đổi tên thành Khoa Tài chính – Kế toán (theo Quyết định số 300/QĐ/ĐHCL-TCHC) thực hiện chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực tài chính và kế toán.

SỰ KIỆN

26
Th2, 2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy Khóa 18
8:00 sáng - 11:30 sáng
Hội trường M - Đại học Cửu Long