CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỌC

Dành cho HS tốt nghiệp 12

SAU ĐẠI HỌC

Dành cho SV đã tốt nghệp

NGHIÊN CỨU

Các công trình nghiên cứu

THÔNG TIN

Liên hệ Khoa Tài chính - Kế toán

SỞ VẬT CHẤT

 • Giảng đường, phòng học, phòng thực hành hiện đại.
 • Nhiều dịch vụ trải nghiệm phong phú cho sinh viên

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 • Kế toán doanh nghiệp
 • Kế toán kiểm toán
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán hành chính sự nghiệp
 • Ngân hàng
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư
 • Thuế và Hải quan
 • Tài chính – Ngân hàng

ĐẠI HỌC TỪ XA

 • Kế toán
 • Tài chính – Ngân hàng

SAU ĐẠI HỌC

 • TIẾN SĨ: (Dự kiến)
  • Tài chính – Ngân hàng
 • THẠC SĨ:
  • Tài chính – Ngân hàng
  • Công nghệ Tài chính – Fintech

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ.
 • Nhân viên môi giới chứng khoán.
 • Nhân viên quản lý dự án, tư vấn tài chính.
 • Chuyên viên quản lý tiền tệ cho công ty, doanh nghiệp và tài trợ thương mại.
 • Chuyên viên chuyên về tín dụng.
 • Chuyên viên thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng.
 • Chuyên viên khách hàng.
 • …….